newsletter
Pl
De 
„Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” PDF Drukuj Email


„Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”


Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 891 790,40 zł
Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 795 307,40 zł

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez:

 • organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
 • organizację staży i praktyk dla nauczycieli

oraz ...

 • organizację szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy.

Harmonogram form wsparcie  Download

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu tj:

 • Zespołu Szkół nr 5- Zespołu Szkół nr 7
 • Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk"
 • Zespoły Szkół Specjalnych Zawodowych
Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017r do października 2018. Projekt jest realizowany w partnerstwie:
 • Biuro Projektu: Krzyżowa 7, Grodziszcze 58-112
 • Lider Projektu: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
 • Partnerzy Projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej, Fundacja Jawor, Gmina Wałbrzych